ژنراتور سه فاز سینوسی

محصولی متفاوت از گروه  ®iranSMPS سیگنال ژنراتور سه فاز سینوسی متغیر با قابلیت تنظیم ولتاژ و زاویه هر فاز بصورت جدا بصورت دیجیتالی و همچنین تغییر فرکانس و دارای سیگنال رفرنس جهت مشاهده شیفت فازها . بهینه سازی شده برای آزمایشات صنایع اکتریال دارای حفاطت در برابر اتصال کوتاه خروجی.