iransmps

SMPS چیست؟

منبع تغذیه در حالت سوئیچ (SMPS) یک مدار الکترونیکی است که با استفاده از دستگاه های سوئیچینگ که در فرکانس های بالا روشن و خاموش می شوند و اجزای ذخیره سازی مانند سلف ها یا خازن ها برق را هنگامی که دستگاه سوئیچ در حالت غیر هدایت است تأمین می کند. منابع تغذیه سوئیچینگ بازده بالایی دارند و در انواع …